Informe municipal d'Inserció Social

14.10.2021
Reunión integración

¿Porta Vostè més de tres anys a Espanya i vol regularitzar la seva situació?

Documents que s'adjunten en sol·licitud inserció social

Passaport en vigor

Fulls de dades personals i fulls segellats.

NO ENTREGAR PASSAPORT COMPLET PER AQUEST TRÀMIT.

habitatge

Propietat: últim rebut d'IBI (SUMA) o nota simple actualitzada.

Lloguer: Contracte de lloguer i últim rebut d'aigua i llum.

Si la documentació no està a nom de la persona sol·licitant: Autorització signada i còpia ID de l'propietari / arrendatari. Només es presenta certificat d'empadronament si el sol·licitant ha viscut en un altre municipi durant els últims 3 anys.

Mitjans de vida

Precontracte de treball indicant: Import retribució, durada (mínim un any), centre de treball o projecte d'empresa / certificats bancaris, extractes bancaris.

Esforç d'integració: Diploma / certificat de cursos d'espanyol, participació en activitats municipals, club esportiu, AMPAs, ONG, treball voluntari.

presentació sol·licitud

Online: Per torrevieja.sedeelectronica.es - CATÀLEG DE TRÀMITS - BS31 - Residents Internacionals Informe municipal d'inserció social.

Presencialment: En Registre, amb cita prèvia a torrevieja.sedeelectronica.es - CITA PRÈVIA - Registre General - Torrevieja / La Mata.