Ciutadania i Entitats sense Ànim de Lucre

Logo Ayuntamiento

Mobilitat

 • Pla MOVES III: adquisició de vehicles elèctrics endollables i de pila de combustible

 • Pla MOVES III: desplegament d'infraestructura de recàrrega

Eficiència Energètica

 • Programa d'incentius a l'autoconsum ia l'emmagatzematge, amb fons d'energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables al sector residencial 🇪🇺

 • Ajuts per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques

 • Subvencions per a projectes que contribueixin a implementar el Pla nacional d'adaptació al canvi climàtic 2021-2030

 • Pla Irta d'impuls a la innovació i investigació aplicada per a la transició ecològica a l'arquitectura

 • Subvencions per a la millora de les condicions interiors de l'habitatge Pla Renhata

 • Ajuts per a l'informe d'avaluació de l'edifici (IEEV.CV)

Bons

 • Convocatòria per a l'adhesió d'entitats al programa Bo Cultural Jove 2022
 • Programa Bo viatge Comunitat Valenciana 2023

Digitalització

 • Ajuts per a millora de les infraestructures de telecomunicacions en edificis

Altres

 • Convocatòria de proves adreçades a l'avaluació de les competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació corresponent a certificats de professionalitat de nivells 2 i 3 a l'àmbit de la formació professional

 • Subvencions directes a famílies monoparentals per compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut

 • Ajuts a les comunitats i altres entitats de reg per a la rehabilitació de basses de reg