Pla Irta d'impuls a la innovació i investigació aplicada per a la transició ecològica a l'arquitectura

Objecte: subvencions a projectes, obres i investigació aplicada i desenvolupament de producte, d'impuls a la transició ecològica i innovació a l'entorn construït Persones beneficiàries: qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, que promogui la sostenibilitat i la innovació aplicada en la construcció, reforma o rehabilitació per a projectes i obres, i projectes de recerca aplicada i desenvolupament de producte

Línies i imports dajuda:

• Elaboració i redacció de projectes entre 2.000 i 30.000€ (ONGDs o entitats sense ànim de lucre), 2.000 i 10.000€ (iniciativa privada comunitària) o 2.000 i 5.000€ (individual)

• Execució d'obres de projectes entre 5.000 i 60.000 € (ONGD o entitats sense ànim de lucre), 5.000 i 40.000 € (iniciativa privada comunitària) o 5.000 i 10.000 € (iniciativa privada ús individual)

• Investigació aplicada a les àrees d'interès indicades al punt 1 de la convocatòria: entre 2.000 i 30.000 € (ONGDs o entitats sense ànim de lucre) o 2.000 i 20.000 € (iniciativa privada)

Cobertura:

• ONGDs o entitats sense ànim de lucre: 70%

• Iniciativa privada: 60% (amb finalitat educativa, residencial, esportiva, cultural o sanitària amb ús comunitari) o 50% (ús individual)

• Programa 3 (investigació): 75% (ONGDs o entitats sense ànim de lucre) o 50% (iniciativa privada)

Límit de sol·licitud : 28/04/2023

Enlaces de interés