ORDENAÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L'ENTRADA DE VEHICLES A TRAVES DE L'ACERA (GUALS) (BOP: 12/06/2017)

26.10.2022