Ordenança de Declaració Responsable en matèria d'obres

25.06.2014