Visita de l´equip de la Fundació General de la Universitat d´Alcalá (FGUA)

A càrrec de l'estudi "Informe jurídic de viabilitat i full de ruta per fer possible la posada en valor de la salmorra i upeloides de la Llacuna Rosa i de l'aigua del mar per a usos terapèutics, cosmètics, biotecnològics i altres de potencial interès"
10.09.2021
FGUA
La llacuna rosa ha estat utilitzada per a l'extracció de sal i, més recentment, s'ha iniciat un ús turístic de l'entorn immediat. No obstant això, fins ara no s'han explorat usos com els hidroterapèutics, cosmètics i biotecnològics Diversificar l'economia torrevellana va ser una de les conclusions del Pla Estratègic de Turisme de Torrevella, que assenyala l'oportunitat de treballar sobre recursos endògens que aportin a Torrevella elements diferenciadors i constitueixin avantatges competitius per atraure talent emprenedor i generar ocupació qualificada L'Ajuntament de Torrevieja ha encarregat a la Fundació General de la Universitat d'Alcalá (FGUA) un estudi de caràcter tècnico-jurídic, sobre la viabilitat d'aquests nous usos

L'alcalde de Torrevella, Eduardo Dolón, acompanyat pel director general d'Innovació, Javier Mínguez, ha rebut avui al matí Enrique Alonso García, investigador principal de l'equip que porta a càrrec el treball a la Fundació General de la Universitat d'Alcalá (FGUA).

L'Ajuntament de Torrevella va dur a terme el 2020 el projecte denominat “IMPULS A LA COMPRA PÚBLICA INNOVADORA (CPI-L2) AJ. TORREVELLA”, finançat per l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) (http://innoavi.es/actuaciones-proyectos/), en el marc de la convocatòria d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu per als exercicis 2020-2021.

Dins el projecte esmentat, l'Ajuntament va elaborar un Mapa de Demanda Primerenca (MDT) de necessitats que entén que són susceptibles d'abordar des de la Compra Pública d'Innovació.

Una de les 20 necessitats que conformen el MDT és la posada en valor i aprofitament dels recursos naturals, com són la salmorra i llots de la Llacuna Rosa de Torrevieja.

La llacuna rosa ha estat utilitzada per a l'extracció de sal i, més recentment, s'ha iniciat un ús turístic de l'entorn immediat. Tot i això, no s'han explorat fins ara usos com els hidroterapèutics, cosmètics i biotecnològics.

Diversificar l'economia torrevellana va ser una de les conclusions del Pla Estratègic de Turisme de Torrevella, que assenyala l'oportunitat de treballar sobre recursos endògens que aportin a Torrevella elements diferenciadors i constitueixin avantatges competitius per atraure talent emprenedor i generar ocupació qualificada.

Al gener de 2021 i en una nova convocatòria d'ajuts d'AVI per al període 2021-2023, programes CPI-L2 foment de la Compra Pública d'Innovació i Accions complementàries d'impuls i enfortiment de la innovació, l'Ajuntament va presentar els projectes:

-“CONSULTA PRELIMINAR AL MERCAT SOBRE LA POSADA EN VALOR DE LA SALMORA DE LA LLACUNA ROSA DE TORREVELLA PER A USOS TERAPÈUTICS“.

-“ESTUDI DE PROSPECTIVA PER A LA POSADA EN VALOR DE LA SALMORA DE LA LLACUNA ROSA DE TORREVELLA: LA BIOTECNOLOGIA COM A MITJÀ PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES”.

Dues actuacions destinades a un mateix objectiu: la posada en valor d'un recurs natural per aconseguir la diversificació de l'oferta turística i l'economia local, la desestacionalització del turisme i la generació d'ocupació de qualitat basada en el coneixement i els serveis de valor afegit.

L'Agència Valenciana d'Innovació (AVI) ha concedit a l'Ajuntament de Torrevieja un ajut de 95.800 euros. Com a col·laboradors científics, l'Ajuntament compta amb la Universitat d'Alacant (UA), la Universitat Complutense de Madrid (UCM) i la Universitat d'Alcalá a través de la Fundació General de la Universitat d'Alcalá (FGUA).

El consistori torrevellenc ha encarregat a la Fundació General de la Universitat d'Alcalá (FGUA) un estudi de caràcter tecnicojurídic, sobre la viabilitat dels nous usos.

Aquest estudi és necessari en concórrer competències de tres administracions en els usos contemplats -sempre de forma complementària a l'actual- dels recursos salmorra i llims/pel·loides: l'Estat, propietari del sòl i llacuna; la Generalitat Valenciana, competent en matèria de medi ambient i que ha establert una protecció especial sobre el Parc Natural de les Llacunes de la Mata i Torrevella i, en tercer lloc, l'Ajuntament, subjecte de funcions reconegudes per la normativa de règim local i diversa normativa sectorial.

És important el paper de la Nova Companyia Arrendatària de les Salines de Torrevieja (NCAST), mercantil que ostenta en règim de concessió l'explotació de la indústria extractiva de sal a les llacunes de Torrevieja i La Mata. Sense oblidar les implicacions que des del punt de vista tècnic es deriven de les funcions atribuïdes a l'empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas SA (Acuamed), gestora de la dessalinitzadora de Torrevieja. A mitjan agost FGUA va lliurar, d'acord amb els termes del contracte menor acordat, l'anomenat INFORME PRELIMINAR.

L'INFORME PRELIMINAR inclou calendari, programa de treball i una primera versió d'alguns dels apartats que conformaran l'INFORME FINAL, el termini de lliurament del qual finalitza el proper 30 de novembre.