Concessió de subvenció de l'Excma. Diputació d'Alacant

10.10.2021
igualdad

S'ha concedit per l'Excma. Diputació d'Alacant una subvenció a l'Ajuntament de Torrevella per un import de 1.558,71 euros, per al I Pla d'Igualtat Intern per a Homes i Dones de l'Ajuntament de Torrevella que ha estat aprovat per al període 2021-2023, d'acord amb la convocatòria de subvencions per a Ajuntaments i entitats d'àmbit territorial inferior a l'Municipi per a l'elaboració i avaluació de plans d'igualtat de gènere. Anualitat 2021.

El compromís per part dels Ajuntaments a dur a terme l'elaboració de Plans d'Igualtat per a les persones treballadores, no es tracta únicament d'un procés intern, és a més un reflex de la responsabilitat i compromís amb tot el municipi. Implantar el principi d'igualtat, requereix d'un exercici transversal, que no únicament es pot dur a terme de portes cap a fora. Per això és tan important el pas que s'ha donat des de l'Ajuntament de Torrevella, un pas cap endavant demostrant i posant en pràctica el seu compromís, donant exemple, mitjançant el seu propi funcionament com a institució.

Aquesta Resolució ha estat publicada en el BOP Nº 170, de setembre de 2021.