Anunci Publicació de Bases per a un Procés Selectiu d'Administratiu d'Administració General.

02.11.2021
Anuncio Publicación Bases Proceso Selectivo

Es publiquen les bases per a un procés selectiu d'administratiu d'administració general.

En concret, 1 Plaça en Propietat d'Administratiu d'Administració General (OEP 2020).

Les sol·licituds es podran presentar en el termini de 20 dies hàbils , comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat

Feu clic aquí per veure'n detall.