Posada en funcionament d'enllumenat públic a

La Regidoria de Qualitat dels Serveis Urbans ha instal·lat també una nova il·luminació per a l'escultura Homenatge als Músics Torrevellins al passeig Vista Alegre
08.04.2022
alumbrado
La regidora de Qualitat dels Serveis Urbans de l'Ajuntament de Torrevieja, Sandra Sánchez, informa que al parc situat al costat del carrer Maese Pedro s'ha realitzat la posada en funcionament d'una instal·lació d'enllumenat públic. Per això, assenyala Sandra Sánchez, s'ha actuat sobre el centre de comandament que dóna servei a la zona, reparant-lo i reposant els elements que estaven deteriorats, incloent-hi la col·locació de totes les proteccions magnetotèrmiques i diferencials dels dos circuits amb què compta i altres elements com l'interruptor general, el contacter i el rellotge astronòmic, aprofitant-se l'armari que presentava un estat òptim.

Així mateix, s'han dut a terme els treballs de revisió de la instal·lació, reposant alguns punts que estaven avariats pel desús.

Aquesta instal·lació està formada per 28 punts de llum de 150 W de vapor de sodi muntats sobre columnes de 5 metres dalçada.

Finalment, s'ha procedit a la certificació de la instal·lació davant el Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant, amb el corresponent Certificat d'Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió, la qual cosa ha permès realitzar la contractació del subministrament elèctric amb la companyia.

D'altra banda, igual que al parc al costat del carrer Maese Pedro, a les pistes esportives i zona recreativa al costat del carrer Urbà Arregui s'ha refet el conductor de terra que havia estat robat i s'han substituït els llums de dos projectors que estaven apagats.

Aquesta instal·lació compta amb 4 columnes de 12 metres, equipades amb 3 projectors de 400W cadascuna per il·luminar les dues pistes esportives i 7 lluminàries led de 28W per a la zona recreativa annexa.

La despesa que s'ha realitzat per a la posada en funcionament de les dues instal·lacions d'enllumenat públic ha pujat a 2.724,57 €. La resta de treballs han estat executats per l'empresa de manteniment de l'enllumenat públic, assumint la despesa de les actuacions dins del contracte.

NOVA IL·LUMINACIÓ PER A L'ESCULTURA HOMENATGE ALS MÚSICS TORREVELLENSOS AL PASSEIG VISTALEGRE

L'edil de Qualitat dels Serveis Urbans informa també que al passeig Vistalegre s'ha instal·lat un nou punt de llum per il·luminar l'Escultura Homenatge als Músics Torrevellins, havent-se emprat un conjunt amb lluminària led Iguzzini model Delphi muntat sobre columna cilíndrica de 6 metres d'alçada. Es tracta d'un conjunt molt estètic que ja s'ha utilitzat, per exemple, al vial del Passeig Vistalegre mateix per reforçar la il·luminació dels passos de vianants i en altres llocs representatius del municipi.

En aquest cas, s'ha fet servir una òptica ST1.2 de 83.8W de potència que ofereix un flux lumínic de 9000 lm en to blanc càlid adequat per a les escultures a il·luminar. Per a la seva instal·lació, ha calgut fer un tram de canalització per unir el nou punt amb l'enllumenat de l'entorn.

Així mateix, s'ha realitzat la corresponent arqueta i fonamentació dins del parterre contigu, situant el nou punt centrat sobre el conjunt d'escultures, davant del director de la banda, dotant tots els Músics d'una il·luminació que els realça i els aporta protagonisme en la vostra ubicació a l'inici del Passeig Vista Alegre.