Infraestructures, Projectes i Obres

SALUTACIÓ:

Vull aprofitar aquesta oportunitat, per presentar-me davant de tots els ciutadans del nostre municipi i reafirmar el meu absolut compromís per atendre totes les seves queixes i suggeriments. Amb l'objectiu de modernitzar les nostres infraestructures, treballant en projectes que dotin Torrevieja de millors itineraris de vianants i accessibilitat, avançant en l'eficiència energètica de les nostres instal·lacions i en definitiva millorant la qualitat de vida dels nostres ciutadans i visitants.

Sandra Sánchez Andreu

Regidor delegada de la Qualitat dels Serveis Urbans.

Pàgina en construcció