Demà s'obre el termini de presentació de sol·licituds per a les subvencions a entitats esportives de l'exercici 2022

16.06.2022
Ayuda_entidades_deportivas_2022

La regidora d'Esports de l'Ajuntament de Torrevella, Diana Box Alonso, informa que el passat 1 de juny es van aprovar les bases de les subvencions d'esdeveniments i activitats esportives de la localitat anualitat 2022. Les bases estan publicades a la BDNS i al web municipal http://torrevieja.es/sal/docs/Ayudas/2021/Esports/Subvencions%20eventos%20y%20actividades%20esportives%202021/index.aspx?idi=es&pru=2&horent=2021-07-09T09:18 .

Avui dijous, 16 de juny, s'ha publicat l'extracte de les bases al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i, a partir de demà divendres, 17 de juny, els interessats disposaran de 10 dies hàbils per poder presentar les seves sol·licituds a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Torrevieja, és a dir, fins al 30 de juny inclusivament.

La quantia total aprovada és de 35.000 euros.

Diana Box ha anunciat que les modificacions més significatives respecte a anys anteriors són:

  • Un augment de la partida de la subvenció de 20.800-35.000 euros.
  • Les entitats locals podran presentar 2 esdeveniments esportius i la resta d'entitats (Federacions…) 1 esdeveniment esportiu.
  • S'ha inclòs puntuació per als esdeveniments que prevegin proves amb esportistes amb discapacitat o que afavoreixin la integració social.
  • Es puntua els esdeveniments que es celebren reiteradament al municipi al llarg dels anys.
  • Es puntuen les modalitats olímpiques i si són competicions oficials.