L'alcalde sol·licita a la FEMP participar en el grup de treball que es constituirà per analitzar la manera de compensar la caiguda d'ingressos per l'impost de plusvàlues

Al panorama nacional de les 20 ciutats d'Espanya més afectades per aquesta caiguda d'ingressos es troba en primer lloc Boadilla del Monte (Madrid), i en segon lloc Torrevieja
02.08.2022
plusvalía
Després de l'escrit remès a l'Ajuntament de Torrevella pel president de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), Abel Caballero, en què es va arribar a l'acord a la Comissió Nacional d'Administració Local (CNAL) de la creació d'un grup de treball per analitzar la manera de compensar la caiguda d'ingressos per l'impost de plusvàlues, l'alcalde, Eduardo Dolón, ha sol·licitat formalment la seva participació, ja que el municipi de Torrevella ha estat un dels més afectats per aquests vaivens jurisprudencials i legislatius.

Eduardo Dolón ha indicat que, com segurament coneixerà la FEMP, l'Impost sobre l'Increment dels Terrenys de Natura Urbana (IIVTNU), suposa la segona font de finançament dels Ajuntaments, dins del Capítol 1 d'impostos directes, darrere de l'Impost de Béns d'Immobles (IBI). Aquesta afecció no afecta igual tots els municipis d'Espanya, ja que només 3.539 entitats -d'un total de les 8.131 entitats locals a nivell nacional- van informar de l'ingrés en concepte de plusvàlua municipal, i van resultar una recaptació de més de 2.600 milions d'euros .

L´alcalde ha destacat que d´aquells municipis que tenim aprovada l´exacció d´aquest tribut, Torrevella constitueix un paradigma, ja que si aquest mitjà de finançament suposa una mitjana del 6,3% dels ingressos tributaris dels ajuntaments, en aquest Ajuntament suposa gairebé el 25% dels ingressos Tributaris del municipi.

En anàlisi comparativa dels ingressos percebuts en aquest concepte respecte al total dels ingressos corrents per tal de valorar el pes econòmic que ostenta la plusvàlua municipal, al panorama nacional de les 20 ciutats més afectades d'Espanya es troba en primer lloc Boadilla del Monte, que amb 54.570 habitants, té el percentatge més alt que és del 40,70% i una afectació de 38.132.010 euros, dels 93.700.097 euros dels seus ingressos corrents

Darrere d'aquest Municipi i al rànquing nacional, hi ha en segon lloc el municipi de Torrevella, que amb 88.788 habitants presenta un percentatge del 25,45% i una afectació de 38.132.010 euros, dels 107.322.996 euros dels seus Ingressos corrents.

Respecte als ajuntaments que més import de plusvàlua municipal perceben, Madrid encapçala la llista amb 508.541.311 euros i, Torrevella, es troba al setè lloc. L'Ajuntament de València figura a la novena posició d'aquest rànquing, amb una població de 800.180 habitants el 2021 (enfront dels 88.788 habitants de Torrevella).

Per tant, i sobre la base del pes que aquest municipi representa respecte d'aquesta qüestió tan transcendental per al sosteniment dels ingressos ordinaris municipals, se sol·licita a la presidència de la FEMP que aquest Ajuntament pugui estar representat per l'alcalde de Torrevella al si d?aquesta comissió de treball per pal·liar les conseqüències negatives de la inacció del legislador, motivada en part pels bloquejos polítics, però també pel pes de l?impost en la recaptació municipal, que va impedir que s?afrontés seriosament la reforma integral del tribut.