Obert el termini de sol·licituds per optar a les subvencions per a entitats esportives de Torrevella (exercici 2021)

23.11.2022
deportivas

La regidora d'Esports de l'Ajuntament de Torrevella, Diana Box Alonso, informa que el passat 16 de novembre es van aprovar les bases de les subvencions d'Esdeveniments i Activitats Esportives de la localitat, anualitat 2023. Les bases estan publicades a la BDNS, a les següents pàgines web municipals:

Així mateix, dilluns passat, 21 de novembre, es va publicar l'extracte de les bases al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i, a partir de l'endemà de la publicació, els interessats disposen de 10 dies hàbils per poder presentar les seves sol·licituds a través de la SEU ELECTRÒNICA de l'Ajuntament de Torrevella, és a dir, fins al proper 5 de desembre inclusivament.

La quantia total aprovada és de 75.000 euros.

Les modificacions més significatives respecte d'anys anteriors són:

  • S'augmenta la partida de la subvenció de 35.000 a 75.000 euros amb dues línies de subvenció diferenciades
  • La presentació es fa igual que l'any anterior a la Seu Electrònica de l'Ajuntament.