2a convocatòria ICEX NEXT

25.11.2022
ICEX Next
ICEX NEXT és el programa d'ICEX Espanya Exportació i Inversions per a PIMES espanyoles que volen créixer internacionalment, ajudant-les a totes les fases del seu projecte.

el beneficiari poden ser qualsevol PIME espanyoles que reuneixin aquests requisits :

 • Producte, servei i marca pròpia.
 • No siguin filials comercials o productives dempreses estrangeres.
 • Facturació superior a 200.000 €. Excepció de startups de base tecnològica que tinguin producte o servei comercialitzat; o si no s'assoleix aquesta facturació l'exercici 2021, es pot considerar l'import en el moment de presentació de la sol·licitud.
 • No haver participat a programes d'iniciació d'ICEX. Excepció: si s'hi va participar abans del 01/01/2015 i la xifra de vendes és superior a 300.000€ o 30% de les vendes internacionals; o si es va participar entre el 1997 i el 2005 i es facturen més de 1.5 milions d'euros el 2021.
 • Comptar amb mitjans personals i materials mínims per abordar el seu creixement internacional, comptar amb una persona responsable del projecte i/o internacional i una web pròpia.

La durada del programa serà de 2 anys .

Quantia de les ajudes:

La subvenció màxima per empresa beneficiària és de 24.000 euros corresponent al 60% de cofinançament de l'ICEX. Per tant, l'empresa podrà presentar fins a un màxim de 40.000 euros de despesa realitzada a què s'aplicarà el 60% per determinar la subvenció d'ICEX.

Els conceptes de despesa, quanties màximes de la subvenció i percentatges de cofinançament:

 • assessorament personalitzat: 4.500€ del qual ICEX finançarà 2.700€
 • despeses de promoció, prospecció, desenvolupament de la xarxa comercial i persones: 35.000€, del qual ICEX finançarà 21.300€

Terminis:

 • Procediment 1: de l'1 al 28 de Febrer .
 • Procediment 2: de l'1 al 31 de Maig .
 • Procediment 3: de l'1 al 30 de Setembre .
 • Procediment 4: de l'1 al 31 de Desembre .

Inscripció:

Podeu saber més sobre aquesta notícia al següent enllaç .