Convocada la IV Edició del premi a la ciutadania "Torrevella la meva ciutat"

09.12.2022
Torrevieja

La Regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Torrevella ha convocat la IV edició del Premi a la Ciutadania “Torrevieja mi ciudad”, estant obert el termini de presentació de candidatures fins al dissabte, 17 de desembre.

La regidora responsable de l'Àrea, Inmaculada Montesinos, ha informat que l'objectiu d'aquest premi és reconèixer la tasca desenvolupada per una persona o entitat en matèria de participació ciutadana, amb una consideració especial per a les accions tendents a fomentar el teixit associatiu de la localitat, millorar la qualitat de vida dels ciutadans del barri, pedania, o dels membres de l'entitat, així com de l'acció solidària i humanitària realitzada en benefici de col·lectius o ciutadans individuals.

Així mateix, hi podran participar totes les entitats o associacions inscrites al Registre Municipal d'Associacions de l'Ajuntament de Torrevella, i els ciutadans majors d'edat empadronats a la localitat.

La candidatura haurà de ser proposada per una associació o per un ciutadà a títol individual, i no s'admetran candidatures pròpies, i s'hauran de presentar al Registre de l'Ajuntament (PROP), on s'exposaran, a mode de memòria, els mèrits que acrediti la candidatura proposada.

El jurat estarà compost per l'alcalde de Torrevella, la regidora de Participació Ciutadana, una persona adscrita a la regidoria que actuarà com a secretari, i tres persones com a vocals en qualitat de membres de representants del col·lectiu d'associacions locals que no hagin optat al premi a aquesta anualitat.

Finalitzat el termini de presentació de candidatures, el jurat es reunirà i emetrà la decisió, la qual reconeixerà una sola candidatura, i seguidament es notificarà a l'interessat convocant-lo a l'acte de lliurament del premi.