L'Ajuntament adquireix en propietat la biblioteca i sala de lectura de l'Avinguda Diego Ramirez i el solar adjacent a la fàbrica de gel

05.01.2023
fabrica de hielo

El regidor-secretari de la Junta de Govern Local, Federico Alarcón, ha donat compte avui al matí de dues importants adquisicions per part de l'Ajuntament de béns immobles destinats a diverses dependències municipals al terme municipal de Torrevella, i que s'emmarca dins de les línies estratègiques programades per l'equip de govern que presideix Eduardo Dolón.

En concret, el consistori torrevellenc ha adquirit el solar limítrof a la fàbrica de gel (que ja és propietat de l'Ajuntament), així com la biblioteca municipal i sala de lectura ubicada a l'Avinguda Diego Ramírez.

Respecte a l'immoble confrontant a la fàbrica de gel, amb una superfície superior als 300 metres quadrats, situat al carrer Oriola cantonada carrer Salero, ha estat adquirit per un total de 840.000 euros. Federico Alarcón ha explicat que la necessitat de la seva adquisició queda fonamentada que cal aquest solar per a la integració de la fàbrica de gel en el projecte de rehabilitació del conjunt històric de les Eres de la Sal. I, respecte a la valoració efectuada per a taxar-ne el valor, aquesta s'ha obtingut a partir de les regles establertes a la Llei de Sòl per obtenir el valor de superfície sense urbanitzar en nucli urbà, que és, precisament, el cas que ens ocupa, justificant-se tècnicament el valor de 840.000 euros.

Pel que fa a la biblioteca i sala de lectura de l'Avinguda Diego Ramírez, s'ha adquirit per un valor de 741.000 euros, segons una valoració de 1.145 euros metre quadrat que, multiplicat pels 648 metres quadrats de superfície dóna el valor de compra realitzat per lAjuntament.

El plec de licitació pública de ladquisició daquesta biblioteca requeria un local per a ús de sala de lectura que tingués més de 600 m2 i que, a més, loferta no fos superior a la quantitat de 1.815 euros metres quadrats.

Així mateix, respecte al que actualment es paga per lloguer de la biblioteca, cal destacar que s'abonen factures per valor de 1.815 euros/mes, cosa que ve a donar 21.780 euros/any. Per tant, una vegada adquirida la seva propietat, es deixen d'abonar aquests imports de despesa en concepte de lloguers.