Mapa d'Entitats i Serveis a l'Emprenedoria de la Comunitat Valenciana

17.05.2023
Foto noticia innovacion

El Mapa d'Ecosistema d'Emprenedoria de la Comunitat Valenciana ha esdevingut un element fonamental de consulta i informació per a persones emprenedores i pimes de la Comunitat Valenciana. La finalitat del mapa és donar a conèixer quines entitats de l'ecosistema valencià presten serveis de suport a l'emprenedoria en les diferents fases: creació, creixement i consolidació. Cadascuna de les entitats es troben geolocalitzada perquè els interessats puguin contactar-hi directament en funció de les seves necessitats i de la proximitat als seus respectius entorns.

De les 760 entitats activades, 160 corresponen a la província d'Alacant, 122 a les províncies de Castelló i 478 a la província de València. Es tracta d'una iniciativa promoguda i finançada per la Generalitat Valenciana, a través de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), dins la política de suport a l'emprenedoria i la pime.

A més, s'ha aconseguit que de les entitats, 495 entitats tinguin un mesurament de la intensitat del servei i s'ha desenvolupat una nova metodologia i un algorisme millorat respecte als serveis prestats per les entitats amb una nova representació gràfica.

Podeu utilitzar l'eina al següent enllaç .