El Fons Social d'Agamed va destinar més de 300.000 euros d'ajuts directes el 2023

Del total, 206.703 euros s'han destinat a 686 persones en situació d'emergència social; 10.657 euros a 78 famílies nombroses; 96.062 euros a 50 PIMES i 8.188 euros a 87 persones grans, jubilades o pensionistes
13.03.2024
agamed
Al consell d'administració s'ha presentat el Pla d'Infraestructures executat l'any 2023, en què s'han invertit més de 4 milions d'euros

AGAMED ha presentat al Consell d'Administració, que presideix l'alcalde de Torrevella, Eduardo Dolón, les xifres econòmiques invertides el passat any 2023 al Fons Social, una iniciativa que té com a objectiu principal beneficiar els col·lectius vulnerables de la ciutat de Torrevella per a fer front a la factura pel subministrament daigua.

Durant el 2023, aquest conveni entre AGAMED i l'Ajuntament va establir una ampliació dels col·lectius que es beneficiaran del Fons Social. Aquesta ampliació ha permès que veïns, comerciants i empreses de la ciutat tinguin aquest fons.

Concretament, els col·lectius de desafavorits als quals s'aplica el Fons Social són les persones o la unitat de convivència en situació d'emergència social; autònoms o petits comerços amb activitat des dels darrers dos anys; grans, jubilats i pensionistes; i famílies nombroses. Així doncs, el 2023 la inversió destinada al Fons Social va pujar a més de 300.000 euros, amb més de 800 ajuts concedits als col·lectius esmentats. Del total, 206.703 euros s'han destinat a 686 persones en situació d'emergència social; 10.657 euros a 78 famílies nombroses; 96.062 euros a 50 PIMES i 8.188 euros a 87 persones grans, jubilades o pensionistes.  

Cal destacar que el conveni es prorrogarà per al 2024, a fi de facilitar i promoure que del fons previst se'n puguin beneficiar el nombre més gran d'usuaris, d'acord amb els criteris establerts en el conveni.

Pla d'infraestructures

El consell d'administració també ha presentat la dació de compte del Pla d'Infraestructures executat l'any 2023, en què s'han invertit més de 4 milions d'euros. Aquest pla està format pels plans d‟infraestructures d‟aigua potable; clavegueram; fons de renovació; pluvials i altres renovacions d'infraestructures.

D'aquesta manera, l'any passat es va invertir un total de 499.943 euros per al pla d'infraestructures d'aigua potable i per al pla d'infraestructures de clavegueram es van destinar 609.371 euros. Són els fons de renovació i els plans d'aigües pluvials a què s'ha destinat més inversió econòmica: 1.417.267 euros i 1.451.206 euros, respectivament.

En concret, al llarg de l'any 2023, han estat més de 30 les actuacions executades dins del Pla d'Infraestructures. Entre aquestes, destaquen les 12 actuacions realitzades d'aigua potable, 6 al clavegueram, 4 dins del Fons de renovació i 8 per al Pla d'Infraestructures de Pluvials. Entre les actuacions més destacades hi ha la impermeabilització, substitució de la xarxa i escomeses dels carrers de Torrevella; així mateix també s'han substituït les infraestructures d'evacuació d'aigües pluvials.