Programa d'ajuts Neotec 2024

Fins divendres, 10 de maig de 2024 a les 12:00
12.04.2024
Convocatoria NEOTEC 2024

El Programa NEOTEC (NOUS PROJECTES EMPRESARIALS D'EMPRESES INNOVADORES), gestionat pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) , ha obert la convocatòria de 2024 , amb un pressupost total de 20 milions d'euros en la modalitat de subvencions, de els quals 5 milions queden blindats en exclusiva per a projectes liderats per dones.

La finalitat d'aquest programa és finançar la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l' activitat investigadora i en què l'estratègia de negoci es basa en el desenvolupament de tecnologia pròpia i en el domini intensiu del coneixement científic i tecnològic, contribuint així a l'emprenedoria i accelerant la transferència de coneixement des d'organismes de recerca públics i universitats.

En el marc de la convocatòria, i en símptonia amb l'acció iniciada l'any 2022, també es podrà promocionar accés a formació especialitzada, que serà impartida per l' Enterprise Innovation Institute de la Universitat de Geòrgia (EUA), per reforçar la capacitació de les empreses i les seves possibilitats d'èxit al mercat.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Finançar la posada en marxa de nous projectes empresarials que requereixin l'ús de tecnologies i coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora i on l'estratègia de negoci es base en el desenvolupament de tecnologia.

Primar amb més intensitat d'ajuda aquelles propostes que incloguin la contractació de persones amb grau de doctor, a fi de reforçar la capacitat de generació i absorció de coneixement a les empreses.

Reforçar el suport dóna projectes empresarials liderats per dones, per fomentar la igualtat en l'emprenedoria a empreses de base tecnològica.

Els ajuts es podran destinar a projectes empresarials en qualsevol àmbit tecnològic i/o sectorial. Tot i això, no s'adeqüen a aquesta convocatòria els models de negoci que es basen principalment en serveis a tercers, sense desenvolupament de tecnologia pròpia.

Es finançaran els costos derivats de la posada en marxa d'un nou projecte empresarial d'empreses innovadores, sempre que estiguin inclosos al pla d'empresa i siguin necessaris per desenvolupar-lo.

BENEFICIARIS

 • Petites empreses innovadores
 • Tres anys de màxim antiguitat.
 • Capital social mínim: 20.000€

CARACERÍSTIQUES DEL PROJECTE

 • Pressupost finançable mínim de lactuació: 175.000 €.
 • Petita empresa innovadora
 • Actuacions anuals o plurianuals. Iniciar-se a l'1 de gener de 2025 i finalitzar com a màxim el 31 de desembre de 2025 (anuals) o de 2026 (plurianuals)
 • Possibilitat d'accedir a un curs a l' Enterprise Innovation Institute de la Universitat de Geòrgia (Atlanta, EUA) per reforçar la capacitació de l'empresa. La quantia de lajuda es podrà incrementar fins a 10.000 euros en les actuacions que sol·licitin aquesta formació, i compleixin els requisits, indicats a lAnnex II de la convocatòria.

CONCEPTES FINANÇABLES

 • Inversions en equips.
 • Despeses de personal.
 • Materials
 • Col·laboracions externes/assessoria (inclòs informe de l'expert o certificació de l'auditor extern, acreditatiu del caràcter d'empresa innovadora).
 • Altres costos: lloguers, subministraments, cànons i llicències, despeses de sol·licitud i manteniment de patents i altres drets de propietat industrial, assegurances i despeses derivades de l'informe d'auditor (màxim 2.000€).
 • També les despeses de promoció i difusió, així com les despeses de formació.

CARACTERÍSTIQUES DE L'AJUDA

Subvenció a fons perdut . Intensitat màxima: 70% del pressupost de lactuació. Ajut màxim: 250.000€/beneficiari .

Les actuacions que incloguin la contractació laboral d'almenys un doctor , en els termes previstos a l'Annex I de la convocatòria, es podran finançar fins al 85% del pressupost elegible de l'actuació, amb un import màxim de subvenció de 325.000 €/per beneficiari.

Possibilitat d'accedir a un curs a l'Enterprise Innovation Institute de la Universitat de Geòrgia (Atlanta, EUA) per reforçar la capacitació de l'empresa.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

Obert des del 10/04/2024 fins al 10/05/2023 a les 12.00 hores del migdia, hora peninsular.