1 Plaça d'Auxiliar d'Administració General (OEP 2020) 2.0

 • Número de Places: 1 Plaça i borsa de treball.
 • Classificació: Auxiliar d'Administració General
 • Accés
  • Lloc: PL2-OVP2
  • Plaça: 4034
  • Torn: Oposició Lliure
 • Bases Convocatòria
 • Termini de presentació d'instàncies
  • 20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat
  • Termini d'inscripció des del 17 de desembre de 2021 fins al 14 de gener de 2022
 • ​​​​​​​​​​​​}
  • ​​​ Enllaç presentació d'Instàncies.
 • Relació Provisional
 • Termini de Reclamacions
 • Composició del Tribunal i Llista Definitiva
 • Exàmens
  • ​​​​Exercici 1
   • ​​​​​​Dia:
   • Hora:
   • Lloc
  • ​​​​​Exercici 2
   • ​​​Dia:
   • Hora:
   • Lloc:
  • ​​​​​Exercici 3
   • ​​​​​​Dia:
   • Hora:
   • Lloc:
 • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​M
 • Qualificació Final