1 plaça de Peó

Nombre de Places 1
Classificació Peó
Genera Borsa d'Ocupació (S/N)
Accés
Concurs-Oposició - Llei 20/2021
Grup OAP
Plaça 5065
Bases Convocatòria

Publicat al BOP: Nº 242 de data 22/12/2022

Publicat al DOGV: Nº 9500 de data 29/12/2022

Publicat al BOE:Nº 313 de data 30/12/2022

Termini de presentació d'instàncies

20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat

Termini presentació Instàncies (Del 02/01/2023 al 30/01/2023)

Instàncies

Obert Termini de presentació Instàncies [Premeu aquí]

Relació provisional
Termini Reclamacions
Composició del Tribunal i Llista definitiva
Exàmens Dia
Exercici 1
Exercici 2
Mèrits
Qualificació Final