Borsa d'Ocupació Temporal Conserge Administració General

Plaça

 • Número de Places: Borsa de treball.
 • Classificació: Conserge d'Administració General
 • Accés
  • Torn: Oposició Lliure

Convocatòria

 • Bases Convocatòria
 • Termini de presentació d'instàncies (exclusivament per mitjans telemàtics a través del formulari establert)
  • 10 dies naturals comptats a partir següent a l'anunci d'aquesta convocatòria al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament de Torrevieja
  • Termini d'inscripció des del 21 de juny del 2023 al 30 de juny del 2023 (tots dos inclosos)

 • Instàncies
  • Enllaç presentació d'instàncies.

Admesos

 • Relació Provisional
 • Termini de Reclamacions
 • Composició del Tribunal i Llista Definitiva

Exercicis i Mèrits

 • Exàmens
  • Exercici 1
   • Dia:
   • Hora:
   • Lloc
  • Exercici 2
   • Dia:
   • Hora:
   • Lloc:
 • Qualificació Final