1 Plaça d'Intendent de Policia Local - Comissió de Serveis

Plaça

 • Número de Places: 1 Plaça en Comissió de Serveis
 • Classificació: Intendent de Policia Local - Administració Especial (Escala Tècnica)
 • Accés
  • Lloc: PL1-3
  • Plaça: 2078
  • Comissió de Serveis

Convocatòria

 • Bases Convocatòria
 • Termini de presentació d'instàncies
  • 5 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat
  • Termini d'inscripció des del 19 d'octubre del 2023 fins al 25 d'octubre del 2023
 • Instàncies
  • Enllaç presentació d'instàncies.

Admesos

 • Relació Provisional
 • Termini de Reclamacions
 • Composició del Tribunal i Llista Definitiva

Classificació

 • Mèrits
 • Qualificació Final