Guia Smart City Torrevella, octubre 2021

02.08.2022
guia smartcity

A la tardor del 2021 i en el marc d'una iniciativa impulsada per la Diputació d'Alacant l'Associació Valenciana del Sector de l'Energia i el think tank Smart Cities, va tenir lloc un procés de diàleg de nombrosos municipis petits mitjans i grans de la Comunitat Valenciana , diputacions, PIMEs i grans empreses, instituts tecnològics, universitats i altres agents.

L'objectiu era en última instància elaborar una guia Smart City per a cadascun dels municipis participants. Començava el treball per elaborar un diagnòstic de la situació actual del municipi i això segons els blocs temàtics de la Xarxa Espanyola de Ciutats Intel·ligents (RECI). Es van identificar reptes, oportunitats i objectius a curt, mitjà i llarg termini, així com iniciatives en curs i/o projectades. Hi van participar els departaments i les àrees de l'Ajuntament de Torrevella. Especial atenció es va mostrar a la gestió de les dades.

Per a cada iniciativa, es va plantejar i respondre tres preguntes sobre “la dada”: generació de dades i emmagatzematge en repositori únic, les dades generades són/serien explotades en noves iniciatives o retroalimentarien la iniciativa matriu, es tractava d'una iniciativa que contribueix a generar Dades Obert … La Guia Smart City de l'Ajuntament de Torrevella elaborada a l'octubre de 2021 no és sinó un instrument de treball on es plasmen iniciatives concretes, quantificats els seus graus de progrés, i relacionades tant amb reptes com amb les grans àrees temàtiques en què les ciutats de RECI estructuren la seva activitat.

La Guia no és un Pla Director ni un programa d'acció detallat ni tampoc un document exhaustiu, però sí una foto fixa de qualitat raonable que recull les iniciatives que, d'alguna manera, caracteritzaven el curs de ciutat intel·ligent de Torrevella a la tardor de 2021.