Informe jurídic de viabilitat i full de ruta per a la posada en valor per a usos terapèutics i cosmètics, de la salmorra i peloides de la Llacuna Rosa i d'aigua de mar

02.08.2022
salinas 2

L'Ajuntament de Torrevella està duent a terme una sèrie d'actuacions l'objectiu de les quals és la posada en valor de la salmorra i llots de la Llacuna Rosa de Torrevella i, com a complement i en connexió amb l'anterior, de l'aigua marina. Aquesta actuació té com a antecedent elaborar un Mapa de Demanda Primerenca de necessitats de Compra Pública dInnovació, una de les quals és, precisament, la posada en valor de recursos naturals.

L'Ajuntament ha comptat, com a entitats col·laboradores al plànol científic i acadèmic, amb les universitats d'Alacant, Complutense i Alcalá. Sens dubte, caldrà, així mateix, el concurs d'altres universitats i centres tecnològics i/o de recerca. En aquest projecte, l‟Ajuntament compta amb el suport de la Generalitat Valenciana, concretat amb el finançament de determinats projectes per l‟Agència Valenciana d‟Innovació (AVI) i la col·laboració de diferents conselleries i organismes de l‟Administració autonòmica.

L'estudi de viabilitat i full de ruta que faci possible la posada en valor de la salmorra i peloides de la Llacuna Rosa, i de l'aigua de mar, per a usos terapèutics, cosmètics, biotecnològics i altres de potencial interès ha estat portat a terme per un equip especialitzat de la Fundació General de la Universitat d'Alcalá (FGUA). L'objecte del treball de FGUA és explorar la viabilitat i el full de ruta per a la posada en valor dels recursos. Identifica i dissecciona els problemes jurídics que la posada en valor de recursos fins ara amb prou feines explorats o implementats de la Llacuna Rosa i el seu entorn de Torrevella, pot plantejar als efectes d'abordar polítiques públiques i/o activitats privades necessàries per a aquesta posada en valor, compte dels condicionants existents quant a l'ús i l'explotació de la zona i de les normes que regeixen l'accés a aquests recursos o la seva explotació futura.

El Full de Ruta exposa, doncs, les limitacions que diferents grups normatius estatals, autonòmics i municipals, de vegades condicionats pel dret internacional i el de la Unió Europea, ofereixen per a la possible posada en valor dels recursos. Cap de les limitacions s'oposa a aquesta posada en valor sinó que, més aviat, han de ser vistes com a oportunitats en orientar l'atenció principal cap a la biodiversitat, incloent-hi els components biòtics (microorganismes) que habiten el medi. L'estudi ha estat abordat gràcies a un contracte que forma part del projecte Impuls a la Compra Pública Innovadora (CPI-L2) Ayto. Torrevieja, cofinançat per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020 per mitjà de l'Agència Valenciana d'Innovació (AVI).