Dependència

Què és la DEPENDÈNCIA

És l'estat permanent en què es troba una persona, quan no pot realitzar les activitats bàsiques de la vida diària per si sola o viure de manera autònoma.