Bases Subvencions Associacions empresarials del sector turístic

03.10.2022

Edicte i bases que regulen la concessió de subvencions per procediment de concurrència competitiva destinades a les associacions empresarials del sector turístic. Anualitat 2022