PRI per a canvi d'ús, de dotacional lucratiu a residencial lucratiu, a l'àmbit de l'AR Nª53, Sector 7 Les Barques.

imagen
  • Esborrany de PRI per a canvi d'ús, de dotacional lucratiu a residencial lucratiu, a l'àmbit de l'AR Nª53, Sector 7 Les Barques.
  • Document inicial estratègic.