Normativa Local - Ordenances

normativa_policia_local

NORMATIVA LOCAL - ORDENANCES

 

Ordenança reguladora de la Tinença d'animals - enllaç

Ordenança de Venda No Sedentària - enllaç

Ordenança d'Ocupació de Via Pública - enllaç

Ordenança de Platges - enllaç

Ordenança de Neteja Urbana - enllaç

Ordenança de Protecció contra la Contaminació Acústica - enllaç

Ordenança de Mobilitat i Circulació - enllaç

 

 

PROJECTES

Ordenança de Convivència en Espais Públics - enllaç

Projecte Ordenança reguladora de el Servei de Taxi - enllaç

 

ALTRA NORMATIVA RELACIONADA

Política Mediambiental de Platges - enllaç

Pla d'Igualtat entre dones i homes - enllaç