Activitats per a la igualtat entre dones i hòmens.

Tablero ocas
Jocs igualitaris, programa coeducatiu: "Oques digitals de la Igualtat".

Els nens i nenes tenen dret a desenvolupar-se en una societat igualitària on tothom pugui desenvolupar-se en plenitud.

La igualtat entre dones i homes és un valor que cal interioritzar des de la infància on es comença a adquirir la identitat de gènere.

En aquestes primeres etapes de la seva vida adquireixen nens i nenes normes i valors d'una societat concreta: comportaments prohibits i permesos.

La coeducació, per tant, és una eina fonamental per aconseguir la igualtat entre dones i homes i l'escola, com a espai de socialització, és fonamental, juntament amb les famílies, per aconseguir eliminar la perpetuació dels rols de gènere que comporta el manteniment de desigualtats i discriminacions

Des de la Regidoria d'Igualtat s'ha posat a disposició dels Centres Escolars un projecte coeducatiu utilitzant el joc tradicional de l'oca però actualitzat i versionat en perspectiva de gènere.

Es tracta d'un material didàctic interactiu per treballar la igualtat entre dones i homes en relació amb professions, activitats, coresponsabilitat…, adreçat a l'alumnat de primària.

Es facilita el link de i una clau d'accés als centres escolars que estiguin interessats, amb la finalitat del personal docent pot utilitzar-los quan ho necessiti, o cregui convenient.

Tots els centres que hi estiguin interessats, es podran posar en contacte amb el Departament de Benestar Social, al correu electrònic igualdad@torrevieja.eu perquè se li faciliti el codi d'accés.