Àrea d'Igualtat

Des de les unitats d'Igualtat s'intervé i es duen a terme actuacions dirigides a garantir la incorporació de la perspectiva de gènere, realitzant actuacions de prevenció de la violència de gènere i masclista, promovent la participació i integració de totes les persones, impulsant plans d'igualtat , amb l'objectiu de fer efectiu el principi d'igualtat de dones i homes de forma transversal en el conjunt de polítiques públiques d'àmbit local.

Contacte: igualdad@torrevieja.eu

 

Telèfon 016-016 online

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/recursos/telefo…