Adjudicat el contracte de les obres de pavimentació del Camí de la Cañada de la Costa, al Parc Natural

La regidora de Qualitat dels Serveis Urbans de l'Ajuntament de Torrevieja, Sandra Sánchez, ha informat avui que la Junta de Govern Local ha aprovat l'adjudicació del contracte de les obres de repavimentació i posterior reasfaltat del Camí de la Cañada Real, tram entre intersecció amb la N-332 i el final del Terme Municipal de Torrevieja, direcció a Guardamar del Segura, dins del Parc Natural de les Llacunes de la Mata i Torrevieja.
14.01.2022
jgl
Sandra Sánchez ha informat que l'empresa adjudicatària ha estat PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA, i l'import total del contracte és de 47.908 euros. Les obres tindran una durada de tres setmanes.

En l'actualitat, tot el traçat es troba en estat intransitable a causa de l'aparició de grans sots que fan impossible la circulació i que necessita amb urgència una reparació important pel fet que la capa de rodament es troba molt deteriorada. Així mateix, s'ha perdut la secció a les zones de bermes i cunetes a causa de l'acció del trànsit i de les pluges.

El tractament que s'aplicarà a la superfície de la Cañada és exactament igual a l'existent, no se'n modifica ni la secció transversal quant a l'amplada i quant a l'acabat, de manera longitudinal es manté l'eix i per tant el traçat.

Aquestes obres consistiran en el següent:

-Desbrossament i rebuig de la zona, incloent transport.

-Escarificat superficial del ferm existent.

-Rec d'adherència.

-Asfaltat a base de mescla bituminosa en calent per a capa de rodament.

-Pintura de línies contínues laterals.