1.081 famílies de Torrevieja es van beneficiar del Fons Social d'Agamed el 2021

En concret, es van beneficiar 892 famílies de col·lectius desafavorits (290.324 euros), 112 famílies nombroses (15.197 euros) i 77 autònoms o petits comerciants de la localitat (77.302 euros)
23.03.2022
Fondo_Social_Agamed
El Consell d'Administració d'AGAMED, celebrat ahir al matí, va donar compte de l'aplicació del Fons Social executat el 31 de desembre del 2021.

Al mes de maig de 2020 es va signar un conveni de col·laboració per a la gestió del Fons Social de la tarifa d'aigua i clavegueram entre Aguas del Arco Mediterráneo SA i l'Ajuntament de Torrevieja. Un conveni que té per objecte la coordinació i cooperació en la gestió conjunta i efectiva del Fons Social d'AGAMED en els col·lectius vulnerables de la ciutat de Torrevella per als que està destinat.

D'aquesta manera, AGAMED es compromet a cooperar i col·laborar amb l'Ajuntament de Torrevieja per a l'aplicació del Fons Social mitjançant l'aplicació de la bonificació de rebuts d'aigua i clavegueram.

Cal destacar que aquest conveni va establir nous perfils perquè es beneficiïn del Fons Social previst, que permeti als veïns, comerciants i empresaris de la ciutat fer front a la factura pel subministrament daigua.

Els col·lectius a què va destinat aquest Fons Social són:

  • COL·LECTIUS DE DESAFAVORITS: Persones o unitat de convivència en situació d'emergència social.
  • AUTÒNOMS O XICOTETS COMERCIANTS: Negocis que s'hagin vist afectats per l'estat d'alarma.
  • COL·LECTIUS FAMIA NOMBROSA: Per a unitat familiar amb certificat de família nombrosa i empadronats a l'habitatge destí de l'ajuda.

Les ajudes que s'han realitzat en l'exercici 2021 (fins al 31 de gener de 2021) han ascendit a 1.081, per un import total de 382.823 euros, i la gran majoria estan destinades a col·lectius desafavorits.

En total, es van beneficiar 892 famílies de col·lectius desafavorits (290.324 euros), 112 famílies nombroses (15.197 euros) i 77 autònoms o petits comerciants de la localitat (77.302 euros)

Finalment, cal destacar que l'any passat gairebé es triplica el nombre d'ajuts del Fons Social d'AGAMED en relació amb el 2020, exercici en què es van atorgar 374 ajuts per un import de 107.417 euros.