Família i Menors

El Servei de prevenció i intervenció amb famílies s'encarrega de la prevenció i l'avaluació de les situacions de risc, així com de la diagnosi social i la intervenció de caràcter individual o familiar amb la infància i l'adolescència, la gent gran i altres persones necessitades de especial protecció familiar.