Fons per a Pimes 2022

25.11.2022
Fondo Pymes Noticia
El Fons per a Pimes dóna suport financer a les petites i mitjanes empreses de la UE per a la protecció dels seus drets de propietat intel·lectual.

El Fons per a Pimes és una iniciativa de la Comissió Europea executada per l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO).

El programa, obert a totes les empreses de la UE que compleixin la definició oficial de pime, oferirà suport financer ( mitjançant reemborsament parcial) a l'adquisició de drets de propietat industrial, marques, dissenys industrials i patents de fins a un import màxim de 1500 euros per empresa .

Qui es pot beneficiar del Fons per a Pimes?

El Fons per a Pimes ofereix suport financer a les pimes establertes a la Unió Europea. La sol·licitud la pot presentar un propietari, un empleat o un representant autoritzat d'una pime de la UE que actuï en nom seu. Les subvencions sempre es transfereixen directament a les pimes.1.

Els beneficiaris rebran un reemborsament parcial dels costos dels serveis de diagnòstic previ de la propietat intel·lectual (IP Scan) i de les sol·licituds de marques, dibuixos i models.

Termini de presentació de la convocatòria

del 10.1.2022 al 16.12.2022

Avaluació de les sol·licituds presentades durant el termini

límit setmanal: tots els divendres

Període d'avaluació i notificació

10 dies laborables a partir del límit