Ajuts destinats al Programa de modernització del comerç: Inversions Fons Tecnològic - PIMES, exercici 2022

12.01.2023
Noticia ayudas comercio
L'objecte d'aquestes ajudes és finançar inversions en desenvolupament de plans i projectes de contingut tecnològic, innovador i sostenible de les petites i mitjanes empreses (PIMES), durant l'exercici 2022, que incideixin en la gestió de l'activitat comercial i en el model de negoci, garantint la seva adaptació als nous hàbits de consum, modalitats de venda, posicionament i distribució, fent les empreses més competitives i resilients.

OBJECTIU

Els projectes elegibles hauran de complir amb el principi de “no causar un perjudici significatiu” a objectius mediambientals en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

Les actuacions susceptibles de rebre suport es desenvoluparan a la Comunitat Valenciana.

BENEFICIARIS

Autònoms i Pimes que exerceixin o exerciran l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana , en alguna de les activitats segons:

-CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, CNAE-2009): Secció G, Divisió 47, excepte els grups i classes 4726, 473, 4773 i 479.

ACTUACIONS

Podran ser objecte de subvenció les inversions vinculades a l'establiment comercial realitzades per les entitats beneficiàries en els conceptes següents:

  1. Despeses en inversió referides a la transformació digital.
  2. Despeses en inversió referides a transformació del punt de venda.
  3. Despeses en inversió relatives a la cadena de subministrament i traçabilitat.
  4. Despeses en inversió relatives a la sostenibilitat i l'economia circular.

SUBVENCIÓ

La inversió mínima aprovada no podrà ser inferior a 5.000 euros (IVA exclòs) i lajuda podrà assolir el 100% de la inversió, amb el límit de 200.000 euros.

Es consideren susceptibles de suport les actuacions realitzades DES DE L'1 DE GENER DE 2022 FINS A LA DATA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD, llevat que s'estableixi un termini diferent a la convocatòria d'ajudes.

DATA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 10 de gener de 2023 fins al dia 3 de febrer de 2023 , ambdós inclusivament.

Per a més informació consulta aquest enllaç .