L'Ajuntament inicia els tràmits perquè el tradicional quiosc "El Tintero" de la platja del Cura sigui catalogat bé de rellevància local

13.02.2023
playa del cura

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Torrevella ha aprovat el Document de Licitació i despesa corresponent per a la contractació de l'elaboració de la memòria de modificació del PGOU per a la catalogació del Kiosc “El Tintero”, així com el seu basament. El regidor-secretari de la JGL, Federico Alarcón informava ahir en roda de premsa d?aquesta aprovació que compta amb una despesa corresponent de 10.890 euros.

D'aquesta manera, l' Ajuntament aprova aquest tràmit administratiu per aconseguir la protecció del tradicional Kiosc “El Tintero” de la cèntrica platja del Cura com a Bé de Rellevància Local. Una edificació a tocar del mar, singular i original, que compta amb més de 80 anys d'història i que forma part del paisatge urbà de la ciutat de Torrevella.

L'alcalde, Eduardo Dolón, sempre ha defensat que la intenció del seu equip de govern és protegir aquesta edificació com a Bé de Rellevància Local perquè no desaparegui del paisatge urbà de Torrevella.

ADJUDICADA LA CONTRACTACIÓ DE L'ESTUDI ARQUEOLÒGIC I HISTÒRIC DEL CANAL DE L'ESQUIÓ

La Junta de Govern celebrada ahir aprovava la contractació de l'estudi arqueològic i històric del Canal de l'Acequió, a la mercantil ARPA PATRIMONIO SL, per un import de 17.787 euros (IVA inclòs). La durada del contracte és de tres mesos, i en aquest termini no està inclosa laprovació del document per part de la Conselleria de Cultura, la qual shaurà daportar una vegada es notifiqui encara que shagi sobrepassat el termini. En cas dhaver de modificar la memòria perquè així ho considerés la Conselleria, es disposarà dun termini dun mes per aportar la nova memòria.

L'obra d'enginyeria del canal de l'Acequió de les salines de Torrevella és la més antiga de la ciutat. El primer esment del projecte apareix l'any 1386, quan el rei Pere IV d'Aragó autoritza Oriola a transformar la llacuna en albufera per a un viver de peixos. Aquesta empresa no es va dur a terme, ja que l'obra del canal va començar l'any 1482, quan el rei Ferran II d'Aragó va autoritzar el Consell d'Oriola la construcció del canal. Després de diverses interrupcions, es van donar per finalitzades les obres l'any 1509, essent la longitud del canal de 1.684 vares castellanes, equivalents a 1.500 metres.

APROVAT L'EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PIROTÈCNICA PER ALS PRÒXIMS DOS ANYS

La Junta de Govern Local també va aprovar ahir la contractació del servei de pirotècnica, dividit en dos lots:

-Lot 1: Trets de focs artificials, amb motiu de la celebració de diverses festivitats.

-Lot 2: Redacció dels diversos documents tècnics per a la tramitació de les autoritzacions davant la Subdelegació del Govern o altres entitats públiques.

El pressupost base de licitació és de 180.870 euros (total anual 74.740 euros + IVA) i la durada del contracte s'estableix en dos anys i dues possibles pròrrogues cadascuna d'un any. Cal destacar d'aquest nou expedient de contractació que es valorarà la reducció del nivell sonor dels trets, s'hi inclouran criteris de sostenibilitat dels sobrants de pirotècnia i el compromís de l'adjudicatari pel seu compte de la tramitació dels permisos davant de la Subdelegació del Govern.

ADJUDICADA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE PAGAMENT, FINANCERS I BANCARIS PER A LA TRESORERIA MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE TORREVELLA

Federico Alarcón també va adonar que aquesta Junta de Govern Local s'adjudicava el procediment obert simplificat en la modalitat abreujada per a la contractació dels serveis de pagament, financers i bancaris per a la Tresoreria Municipal de l'Ajuntament de Torrevella, a la mercantil Banc de Sabadell, SA

Banc de Sabadell ofereix TPV Virtual per a les modalitats 1, 2 i 3 i TPV-PC per a les modalitats 1 i 2. Per al cobrament dels serveis, farà càrrec mensual de les comissions al compte corrent vinculat, amb abonament diari d'ingressos i , posteriorment, remetrà un certificat de l'apunt corresponent. Així mateix, Banco de Sabadell disposa de punts de venda fixos (TPV-PC, que concilia amb el C60) i punts de venda mòbils (TPV físic, que no concilia amb el C60).

El contracte s'executarà d'acord amb els plecs que el regeixen i la seva oferta. Una proposta que es fa a favor de l'única mercantil presentada i admesa, i complir les condicions mínimes exigides, de conformitat amb l'informe tècnic subscrit

La durada del contracte serà de quatre anys.