L'Ajuntament de Torrevella i Acciona implanten l'app d'incidències "Cityintouch"

L'aplicació permet als ciutadans de Torrevella registrar a través del mòbil qualsevol incidència que detectin sobre el servei d'Aseo Urbano i de reparacions a la Via Pública
27.09.2023
city in touch

L'Ajuntament de Torrevella, en col·laboració amb ACCIONA, ha implantat l'aplicació “CITY IN TOUCH” per millorar l'eficiència del servei de neteja viària, recollida i transport de residus del municipi, així com el manteniment de les costes, a més de recollir les incidències de Via Pública.

Des d´aquestes àrees municipals s´ha treballat perquè fos una eina conjunta i així més fàcil per al´usuari. Seguirem incloent en aquesta mateixa App altres serveis d'aquest ajuntament per continuar unificant en una sola aplicació totes les incidències possibles que els ciutadans puguin sol·licitar siguin reparades o esmenades.

Els ciutadans poden comunicar ja una incidència o demanar informació de qualsevol dels serveis de:

- Neteja de platges

- Neteja viària

- Recollida de residus

- Reparació de voreres i vies de vianants

- Reparació dʻasfalt i vies de circulació.

– Reparació de mobiliari urbà.

Mitjançant aquesta aplicació l'Ajuntament i ACCIONA posa a disposició del ciutadà una eina que apropa el servei als usuaris per aconseguir una Torrevella més neta i sostenible. L'aplicació és gratuïta per a tots els ciutadans del municipi i es pot descarregar tant en dispositius Android com IOS.

“CTY in Touch” permet notificar als ciutadans de Torrevieja qualsevol incidència que detectin sobre el servei de neteja urbana com, per exemple, el desbordament o la manca de contenidors, papereres trencades, etc. Un cop notificada la incidència, el ciutadà podrà conèixer en tot moment el seu estat fins que aquesta sigui resolta. A més, mitjançant l'aplicació, es podran localitzar els contenidors més propers en funció del tipus de residu, així com consultar notícies d'interès pel que fa al servei. Així mateix, l'aplicació inclou la possibilitat de detectar les incidències a la Via Pública per a la seva reparació.

A l'apartat de la Regidoria d'Aseo Urbà es poden donar avisos com:

  • Lavabo urbà (excrements d'animals, grafits, taques entorn contenidor o paperera i taques a terra)
  • Contenidors (danyat, desbordat, cremat, sol·licitud)
  • Papereres (danyada, desapareguda, desbordada)
  • Estris i podes (acumulació en zona contenidor, porta a porta o abocament incontrolat)
  • Altres (cartells i pancartes, males herbes en voreres, enderroc, fauna marina i platja)

Apartats de l'App:

          -Incidències

-Mapa de contenidors a l'App

-Apartat de notícies on es penjaran tota la informació, maneres de sol·licitar els serveis que es presten i complir amb els horaris que marca l'ordenança. Així com les campanyes de conscienciació que estiguin en marxa.