Aprovada la licitació de les obres de millora al polígon industrial Casa Grande I i Casa Grande II

03.11.2023
Aprobada la licitación de las obras de mejora en el polígono industrial Casa Grande I y Casa Grande II
Cal destacar el treball conjunt entre l'Associació d'Industrials i Comerciants del Parc Empresarial Casa Grande i l'Ajuntament de Torrevella per dur a terme aquesta primera fase de treballs al polígon, i el 2024 s'executaran les obres de reurbanització del polígon, segons es va acordar amb l'associació

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Torrevella ha aprovat avui al matí l'expedient de contractació, memòria justificativa, quadre de característiques i plec de prescripcions tècniques, plec de clàusules administratives i despesa per a la contractació de les obres de millora al Polígon Industrial Casa Gran I i Casa Gran II.

Amb aquest contracte es pretén millorar les instal·lacions i infraestructures del polígon industrial de Torrevella, realitzant diverses actuacions que millorin l'ús i la seguretat del mateix, per a això es duran a terme les següents actuacions: instal·lació de càmeres de videovigilància i instal·lació de senyalètica informativa als polígons Casa Grande I i Casa Grande II, substitució de lluminàries del polígon industrial Casa Grande II per altres de tecnologia led.

El pressupost base de licitació per a la contractació de les obres de millora d'infraestructures dels polígons industrials de Torrevieja és de 459.030 euros (IVA inclòs). El termini dexecució que estableix el projecte aprovat és dun mes. Aquest termini començarà a comptar des de la data de formalització del contracte. Es preveu que a finals del mes de novembre s'adjudiquin les obres i durant el mes de desembre estaran totalment finalitzades.

Aquestes obres de millora d‟infraestructures inclouen treballs d‟instal·lació de sistemes d‟enllumenat i senyalització, instal·lació d‟equip d‟enllumenat exterior, sistema de vigilància en circuit tancat, sistema de vigilància per vídeo i pancartes de senyalització.

Finalment, cal destacar el treball conjunt entre l'Associació d'Empresaris del Parc Empresarial Casa Grande i l'Ajuntament de Torrevella per dur a terme aquesta primera fase de treballs al polígon, i l'any 2024 s'executaran les obres de reurbanització del polígon segons es va acordar amb lassociació.