Avancen a bon ritme les obres de reurbanització de la ronda César Cánovas Girada

Aquestes obres, incloses al projecte de reasfaltat i millores d'itineraris de vianants i accessibilitat, compten amb una inversió propera als 770.000€
29.12.2023
Avanzan a buen ritmo las obras de reurbanización de la ronda César Cánovas Girada

L'alcalde de Torrevella, Eduardo Dolón, acompanyat per la regidora d'Infraestructures i Gestió Urbanística, Sandra Sánchez, i la regidora de Parcs i Jardins i Enllumenat Públic, Concha Sala, juntament amb tècnics municipals, han visitat les obres de reurbanització d'una de les vies principals de la ciutat, Ronda César Cánovas Girada, les quals van començar el 18 de desembre passat.

Les obres estan incloses dins del projecte de reasfaltat i millores d'itineraris de vianants i accessibilitat, on s'ocupa un capítol exclusiu per a les obres de Reurbanització de la Ronda César Cánovas, amb una inversió propera als 770.000€ (IVA inclòs). El termini dexecució daquestes obres serà de quatre mesos i mig aproximadament.

La reurbanització consistirà a mantenir l'amplada de voreres, ja que és adequada quant a accessibilitat, també es mantindran els dos carrils de circulació, un per sentit, així com les bandes d'aparcament.

PAVIMENTACIÓ I ACCESSIBILITAT

Sandra Sánchez ha indicat que es procedirà a la demolició completa de voreres, substituint la vorera existent tant en voreres com a la mitjana, així com el paviment de les mateixes, millorant l'itinerari de vianants. S'executaran 15 actuacions de rebaixos de vorera als passos de vianants i es dotarà de 4 places de mobilitat reduïda, millorant així l'accessibilitat des del carrer Villa Madrid fins al carrer Oriola. A més, s'instal·laran bancs i papereres a diferents punts. Les obres inclouran el reasfaltat de tot el vial, previ fresat i s'instal·larà nova senyalització vertical i horitzontal de trànsit.

ENLLUMENAT PÚBLIC

Per part seva, l'edil Concha Sala ha informat que es procedirà a la renovació completa de l'enllumenat públic existent, amb canalització nova a la profunditat segons normativa vigent, se substituiran bàculs i lluminàries utilitzant tecnologia LED per contribuir a l'estalvi energètic.

ARBRAT EXISTENT

Així mateix, l'edil de Parcs i Jardins ha assenyalat que un dels grans problemes a tot el vial és el que provoquen des de fa anys les arrels dels arbres existents, afectant tant el paviment de les voreres com la capa d'asfalt per a la circulació de vehicles. La solució adoptada i coordinada amb l'àrea de Parcs i Jardins ha estat la de demolir per complet les voreres i inspeccionar l'estat de les arrels que podrien continuar afectant a futur, sent trasplantat l'arbrat, o en cas de no ser viable el trasplantament , es plantaran nous exemplars a raó de 5 savies per unitat d'arbre eliminat, procedint a la reposició a la pròpia ronda, i la resta de savies, a parcs municipals. Dins de les actuacions projectades a les obres, es mantindrà la ubicació i el nombre d'escocells existents per a l'arbrat viari i s'instal·larà una nova xarxa de reg per degoteig.