MESURES PER AL DESENVOLUPAMENT D'EXERCICIS PROVES SELECTIVES

Medidas Covid en Procesos selectivos

Aquestes són les mesures Covid a complir:
1. Heu de mantenir una distància de seguretat de 1,5 metres mentre espera la crida.
2. Dins les instal·lacions, on es realitzi la prova, només hi podrà estar l'opositor, sense acompanyants.
3. Acudir amb màscara de protecció i mantenir-la degudament col·locada.
4. Acudir amb Bolígraf Negre o Retolador negre i recanvis, si escau.
5. Identificar-se amb el document identificatiu quan se li requereixi.
6. A les instal·lacions hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic, que haurà de fer servir a l'entrada ia la sortida.
7. Finalitzat l'examen, l'ha de recollir el Tribunal o el personal habilitat i se'n sortirà de les instal·lacions de manera ordenada quan ho indiqui el Tribunal.
8. Evitar formar rotllanes i grups que no guardin la distància dins de les instal·lacions un cop finalitzat l'exercici.
9. Si necessiteu un certificat d'assistència, podreu sol·licitar-ho al Tribunal o al personal funcionari allà presenti una finalitzat l'exercici.