14 Places d'Auxiliar d'Administració - Concurs Extraordinari i Excepcional

Nombre de Places 14
Classificació Auxiliar d'administració
Genera Borsa d'Ocupació (S/N) No
Accés Llei 20/21 Plaça Llei 20/21 Plaça
Concurs Disp. Ad. 6a 4019 Concurs Disp. Ad. 6a 4021
Concurs Disp. Ad. 6a 4024 Concurs Disp. Ad. 6a 4028
Concurs Disp. Ad. 6a 4031 Concurs Disp. Ad. 6a 4032
Concurs Disp. Ad. 6a 4075 Concurs Disp. Ad. 6a 4090
Concurs Disp. Ad. 6a 4158 Concurs Disp. Ad. 6a 4164
Concurs Disp. Ad. 6a 4165 Concurs Disp. Ad. 6a 4166
Concurs Disp. Ad. 6a 4177 Concurs Disp. Ad. 6a 4179
Bases Convocatòria

Publicat al BOP: Nº-199 de data 19/10/2022 .

Termini de presentació d'instàncies

20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat.

Pendent d'Obertura Termini presentació Instàncies

Instàncies
Relació provisional
Termini Reclamacions
Composició del Tribunal i Llista definitiva
Mèrits
Qualificació Final