Pla de Reforma Interior en Pla Parcial 15, "Cales Blancas"

imagen
Expte: 5691/2020. Data publicació a la web: 12/09/2023

Iniciar el procediment d'Avaluació Ambiental Estratègica del Pla de Reforma Interior a Pla Parcial 15, "Cales Blancas"

  • DOC 01 DIE PRI Cales Blanques.
  • DOC 02 ESBORRANY PLA PRI Cales Blanques.
  • DOC 03 PLANS PRI Cales Blanques.
  • DOC 04 EIP (Estudi d'Integració Paisatgística) PRI Cales Blancas
  • DOC 05 EVE ISE PRI( Estudi de Viabilitat Econòmica i Informe de Sostenibilitat Econòmica) Cales Blanques.
  • DOC 06 Qüestionari (enquesta de valoració sobre preferències visuals de l'EIP) PPP EIP Calas Blancas.