Modificació d'estudi de detall parcel·les 13 i 15 del sector 25

foto

Modificació d'estudi de detall parcel·les 13 i 15 del sector 25

 • Memòria Estudi de Detall.
 • Plànol I-1
 • Plànol I-2
 • Plànol I-3
 • Plànol I-4
 • Plànol I-5
 • Plànol O-1
 • Plànol O-2
 • Plànol O-3
 • Plànol O-5
 • Plànol O-6
 • Estudi d'integració paisatgística
 • Informe acústica