Actuacions prèvies a la redacció de l'esborrany de la modificació 108 de l'PGOU en virtut a l'article 51 de l'TRLOTUP

08.10.2021
Imagen destacada

L'elaboració de l'esborrany de el pla, en virtut de l'article 51 de l'TRLOTUP, requereix prèviament que el departament de l'administració que el promou s'efectuï a través de l'portal web una consulta pública prèvia per espai de vint dies en relació amb document en el qual s'indiqui de manera succinta els problemes que es pretén solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de el pla i les possibles solucions alternatives.