La seu universitària de la Universitat d'Alacant a Torrevieja analitza en un curs d'estiu la importància dels microorganismes de la Laguna Rosa per al medi natural i els seus potencials aplicacions

Seu universitària de Torrevella
27.09.2021
La seu de Torrevella de la UA va impartir un curs teòric-pràctic de base Biotecnològica centrat en conèixer la diversitat de microorganismes que viuen a la columna d'aigua i sediments de la Llacuna Rosa de Torrevella i ecosistemes similars, així com destacar la importància que tenen els microorganismes extremòfils d'aquests ecosistemes en el medi natural.

Com a part central de el curs es va abordar l'estudi de les aplicacions industrials que tenen algunes de les molècules que produeixen aquests microorganismes, així com aplicacions dels propis microorganismes en processos de recuperació de l'entorn (eliminació de metalls pesats, bioremediació de salmorres, etc. ) i tractament d'aigües residuals salines i salmorres de plantes dessaladores.

Es van discutir aspectes relacionats amb la microbiologia, biologia molecular i bioquímica d'aquests microorganismes, per entendre posteriorment com podrien ser emprats en processos industrials (farmacèutica, cosmètica, tractament d'aigües i de bioremediació de salmorres i sòls).