El pla d'infraestructures 2022 d'Agamed compta amb una inversió de 2.627.389 euros

Unes inversions que van destinades a continuar en la millora integral de les infraestructures de la Xarxa de Distribució d'Aigua Potable de la Xarxa de Sanejament i Clavegueram i Xarxa de Pluvials del municipi
01.02.2022
Agamed
L'alcalde de Torrevella i president del Consell d'Administració d'AGAMED, Eduardo Dolón, ha informat de les inversions aprovades al primer Consell de l'any, celebrat el gener de 2022, a realitzar per Aguas del Arco Mediterráneo amb la determinació de prosseguir en la millora integral de les infraestructures de la Xarxa de Distribució d'Aigua Potable i de la Xarxa de Sanejament i Clavegueram i Xarxa de Pluvials del municipi.

Per a l'execució de les obres contemplades al present pla d'infraestructures s'ha aprovat una inversió de 2.627.389 euros, comptant amb els recursos procedents del Fons de Renovació i d'Inversió, de les tarifes d'Aigua Potable i Clavegueram.

Eduardo Dolón ha destacat que les actuacions traçades dins aquest Pla d'Infraestructures 2022 són el resultat de la consolidació de les accions dissenyades en anteriors edicions, amb les aportacions realitzades en dates més actuals. Així s'aconsegueixen consolidar els objectius de millora integral del proveïment, sanejament i pluvials a la població de Torrevieja.

Quant a la Xarxa de distribució d'aigua potable , es pretén millorar la infraestructura a les zones on aquesta queda deficitària, així com renovar i modificar la xarxa existent, a fi de millorar les condicions de servei com a pressió, garantia de subministrament i qualitat de laigua. El total d'inversió amb fons propis per al present any 2022 és de 501.400 euros.

Pel que fa a la Xarxa de Sanejament i Clavegueram , l'alcalde i president del Consell d'Administració d'AGAMED ha assenyalat que es millorarà l'evacuació dels cabals d'aigües residuals, renovant i ampliant les infraestructures existents per adequar-les a les necessitats actuals de la població , eliminant a més els problemes d'embossaments i embussos en diversos punts del nucli urbà i urbanitzacions, provocats per diversos motius com trencaments, desploms, infiltracions, insuficiència de diàmetres i degradació de les instal·lacions com a conseqüència del pas del temps. La inversió per a la substitució i adequació a la xarxa de clavegueram és de 600.810 euros.

Així mateix, es preveu una important actuació de 420.708 euros per a la renovació de la xarxa de clavegueram al carrer de les Aloses i al carrer dels Jilgueros.

Quant a la Xarxa de Pluvials , es continuarà millorant l'evacuació dels cabals d'aigües pluvials, renovant i ampliant les infraestructures existents per adequar-les a les necessitats actuals de la població, especialment actuant a la urbanització Torreta Florida. La inversió total amb fons propis per al present any 2022 és de 1.000.000 d'euros.

Finalment, Eduardo Dolón ha donat a conèixer una inversió de 104.470 euros en la renovació d'equipaments com el subministrament i la instal·lació a oficines i local d'Atenció al Client d'AGAMED d'un sistema de seguretat, CCTV i intrusió. La instal·lació d'un nou servidor amb alta tolerància a Fallos al Centre de Control del Sistema de Telecomandament d'Aigua Potable al Municipi de Torrevella, així com l'adquisició Programari HISTORIAN d'Intouch per a instal·lació al Centre de Control del Sistema de Telecomandament d'Aigua Potable al Municipi de Torrevella.