Estudi de detall de l'AR 80 (Exposició pública).

portada

Estudi de detall de l'AR 80 (Exposició pública).

 • ESTUDI DE DETALL AR 80.
  • Memòria
  • Plànols
  • Annexos.
 • ANNEX III. AVANTPROJECTE D'URBANITZACIÓ
 • ANNEX IV. ALTERNATIVA D'EDIFICACIÓ
 • ANNEX V. INFORME IMPACTE GÈNERE
 • ANNEX VI. MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
 • ANNEX VII. MEMÒRIA DE VIABILITAT ECONÒMICA
 • ANNEX VIII. ESTUDI DE MOBILITAT
 • ANNEX IX. ESTUDI ACÚSTIC
 • ANNEX X. PROJECTE DE POSADA EN VALOR