Serveis de promoció de l'autonomia personal

Els serveis de promoció de l'autonomia desenvolupen la prevenció, diagnòstic i intervenció en situació de diversitat funcional o discapacitat, dependència o vulnerabilitat, fomentant les relacions convivencials durant tot el cicle vital de les persones.
Existeixen les següents prestacions i serveis amb aquesta finalitat:

  • Centre Residencial per a gent gran.
  • Servei d'Ajuda a domicili municipal, SAD.
  • Servei Menjar a Casa.
  • Servei Teleassistència domiciliària.
  • Servei d'atenció a la Dependència.