pangea

L'oficina d'Atenció a Persones migrades és una oficina local que presta serveis d'informació, assessorament i suport dirigits a afavorir la integració de la població immigrant en el nostre municipi, facilitant l'accés als recursos normalitzats que les administracions i altres entitats disposen en aquesta matèria . A més, tenen com a finalitat fomentar la convivència intercultural i la cohesió social establint relacions basades en el coneixement, el diàleg i el respecte entre les persones de diferent origen, identitat cultural o situació administrativa.

Es realitzen activitats dins de programes d'integració amb classes presencials i tallers per a associacions inclusives.

Direcció: Plaça Capdepon, s / n

Contacte: pangea@torrevieja.eu

Telèfon: 600.341.431